AMF pro realizuje usł‚ugi:
- doradztwa w zakresie doboru urzą…dzeń„
- ogę™dzin i ekspertyz już zamontowanych urzą…dzeń„
- doradztwa w zakresie weryfikacji ofert
- nadzór nad montażem i uruchomieniem
- wytwarzania konstrukcji stalowych takich jak
podtorza, dźwigary, trawersy
- montażu urzą…dzeń„ transportu bliskiego
- naprawy i konserwacje